Archive for super

SDC Round II

Posted in Other with tags , , , , , , , , , , , on 23/05/2011 by Ray

This time only gallery. Sorry for it, reaaaaally busy lately >.>

Advertisements

SDC I Round Warsaw Bemowo

Posted in Other with tags , , , , , , , , , on 18/04/2011 by Ray

Hey guys! Long time no see ;) The blog is still alive ( in opposition to me … ) and as the season progress I will be uploadin it from time to time. This past weekend I was at awesome event by SSS. That is SSSuper Drift Cup opening round in Warsaw. BUT, unfortunately for this blog and you, I was as organizer yet again and I didn’t manage to take any photos… It was incredible feat and I will prolly post sth about it on driftworks later. For now, check Turbo Charged Life for some nice photos ;)

Mata ne! I mean See ya >.<!

News -> “Ray on a trip” at driftworks

Posted in Life with tags , , , , , , , , , , on 21/09/2010 by Ray

I haven’t post anything recently here, but I forgot to post a link to my lil story over at driftworks.com haha. So check this out, this is more or less normal post: Ray on a trip

Event -> SSS 5th Round Zegrze 21-22.08.10 Part II

Posted in Life with tags , , , , , , , , , , , on 09/09/2010 by Ray

Waaaah,finally! Damn, what the hell was that?! I tried uploading the photos for hours and finally the last one is up… Damn, that was anoying as hell…

So finally part II of the photos from Super Drift Cup. This time- qualifications!

If any of you have ever attended a briefing they know what the judges always says- “Hit the clipping points!”. Well, I think Paweł Jagiełło took it too serious! Least to say that barrell flew like one meter from me almost destroying my equipment in bag nearby LOL…

Continue reading

Event -> SSS 5th Round Zegrze 21-22.08.10 Part I

Posted in Life with tags , , , , , , , , , , , , , , on 30/08/2010 by Ray

So yeah, finally I’ve found time to edit few photos. Seriosly it takes like 5 minutes for one and it took me like a week? Damn work… Well, at least I will get some money, right? Anyway, back on the topic. The event was pretty good, but not as awesome as anyone would like it to be. Why? It got cancelled before TOP16 :| We only manage to see amateur class finals- FAN and almost full TOP32. Why it got cancalled- I will tell about this later. Now- pics ( yea, I’m not good enough to call this photos ) from saturday training sessions and from sunday parade.

Continue reading

SDS & DS Final Poznan 27.9.2009- Part III: SDS

Posted in Links with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 31/10/2009 by Ray

1

Finally the last (?) post from Poznań! Huh, that sure take some time to finish this >.> Opening photo from TOP8 BRT vs. Tery ( if i remember correctly…). Funny fact- Tery has new car, so the white nissan we see here probably wont make it to next season. Oi oi wait… Brt car is for sale! So i wonder, what cars will we see? I know that Tery has rx7 fd3s heheee!!!

PL:No, wreszcie ostatni (?) post z Poznania! Huh, zabrało mi trochę czasu aby to skończyć >.> Na pierwszym zdjątku BRT vs Tery w TOP8 jeśli się nie mylę… Ciekawostka- Tery ma nowe autko, więc białego nissana raczej nie zobaczymy w przyszłym sezonie. Oi oi, chwila- auta BRT jest na sprzedarz! Tak sobie myśle, jakie autka zobaczę w roku 2010? Wiem że Tery ma rx7 fd3s mehehehe!!!

2

Look closely, maybe that were the last photos i take of this car in my life!

PL: Patrzcie uważnie, może to były ostatnie fotki jakie robiłem temu driftowozowi w życiu!

3

Przemek Jańczak was killing it all day! But well, the crowd wasn’t pleased with that much dirt on them haha!

PL: Przemek Jańczak wymiatał cały dzień! Cóż, widownia nie była tak zadowolona, bo piach leciał na nich haha!

4

Another nice photo of jdm car ^^ I am really looking forward to see what stickers its gonna have next season!

PL: Kolejne niezłe zdjątko jdmowego wozu ^^ Czekam z niecierpliwością jakie oklejenie zobaczę na tym aucie w kolejnym sezonie!

5

Another TOP8 battle- Trela vs. Włodar. In other words- number 2 vs. number 3. Close one, isnt it?

PL: Kolejna bitwa TOP8- Trela vs. Włodar. Innymi słowy- numer 2 vs. numer 3. Blisko, nie?

6

You know the saying- “Spin no win”?

PL: Znacie powiedzenie “Spin no win”?

7

Ok. Thats another close battle. Wait, wait, wait… Close?

PL: Kolejna zaciekła walka. Chwila, chwila, chwila… Zaciekła?

8

Now THAT is what i call “close”! How much is it? 5 cm ?

PL: Właśnie TO nazywam “blisko”! Ile to jest? 5 cm?

9

Here is the place, where DS competitors ends their runs. But 1st league have to go further!

PL: Tutaj miejsce, gdzie DS kończyło swoje biegi. 1 liga musiałą lecieć dalej!

10

I reaaaaally like this car. To bad it was probably the last time i saw it :(

PL: Seeeerio lubie to autko. Szkoda że to był prawdopodobnie ostatni raz kiedy je widziałem :(

11

That was the TOP4 battle. I dont know why, but i dont have any photos of final runs Oo Wtf?

PL: Walka TOP4. Nie wiem czemu, ale nie mam żadnych zdjęć z finałów Oo Wtf?

12

And thats it. Another season come to end. I was only at last 2 rounds but well… To sum up- tons of smoke, fun and drift! Heres top 3 drifters in Poland in 2009- 3rd place ( right side )- Włodar, 2nd place ( left side ) Trela and 1st place ( again xD ) Przemysław Jańczak! Congratulations to all of u guys and of course to Tery as well ( 4th place )! See u next season guys ;)

PL: To by było na tyle. Kolejny sezon dobiegł końca. Byłem tylko na 2 ostatnich rundach, ale cóż… Podsumowując- mnóstwo dymu, zabawy i driftu! Zdjęcie najlepszych drifterów w Polsce- 3 miejsce Włodar ( prawa strona ), 2 miejsce Trela ( lewa strona ) i 1 miejsce ( znów xD ) Przemek Jańczak! Wszystkim wam gratuluje! Niezapominam o Terym ( 4 miejsce) ;) Szkoda trochę że nie udało Ci się wejść na podium, bo za to cieszenie się należało! W każdym razie, do zobaczenia w następnym sezonie ;)

 

–  Ray

SDS & DS Final Poznan 27.9.2009- Part II: SDS

Posted in Links with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 24/10/2009 by Ray

1 So, finally i start SDS posts… It take 1 month for me to find time for it damn… Anyway… Well… Nevermind :P On the opening photo you can see Paweł Trela – winner from Koszalin. Now THATS his car ^^

PL: Wreszcie zdjęcia z SDS… Zabrało mi to miesiąc aby wreszcie znaleźć czas… W każdym razie… Cóż… Nieważne :P Na pierwszym zdjęciu możecie zobaczyć Pawła Trele- zwycięsce z Koszalina. I to jest JEGO autko ^^ 2 Oh oh. Isn’t it Skomo hachi? It sure is! Looking as smexy as always.

PL: Ooo. Czy to nie hachi Skomo? Dokładnie! Wygląda tak samo sexi jak zawsze. 3 Yea, well… U cant see much from this photo ( i was at the other side of track back then), but unfortunatelly there was a little crash. AE86 hit the wall pretty hard and bmw…

PL: No cóż… Nie możecie dużo zobaczyć z tego zdjęcia ( byłem wtedy w innej częsci toru), ale niestety była mała stłuczka. AE86 wjechało całkiem mocno w ścianę, a bmw… 4 … got its oil cooler tube cut and some look damage. Back then i was standing alone at the back, so everyone shout at me to stop the bmw >.<

PL: przerwało przewód chłodnicy oleju i zebrało troszke stylistycznych uszkodzeń. Wtedy właśnie byłem jako jedyny z tyłu toru, więc wszyscy krzyczeli żebym zatrzymał bmw >.< 5 And this is how it looked like, when we moved bwm out of track… Not nice, it have taken some time till firefighters cover it.

PL: A tak to wyglądało, kiedy wypchneliśmy bmw poza tor… Nienajlepiej, zabrało troszke czasu zanim strażacy to zakryli. 6 As soon as hachi came out of gravel, Skomo ride to us. I’ve got the chance to see ae right after the crash. To be honest, it looked pretty hard, but it have taken only cosmethic damage.

PL: Jak tylko hachi wygramoliła się z piasku, Skomo podjechał do nas. Miałem okazje zobaczyć obrażenia. Mówiąc szczerze, wyglądało to dosyć mocno, ale ae zebrała tylko kosmetyczne uszkodzenia. 7 Little conversation after it with judges etc. U can see beautiful sun ^^ Oh, thats still Skomo AE86.

PL: Drobna pogadanka z sędziami po tym itd. Możecie zobaczyć piękne słonko ^^ A, to hachi i jej kierownik ;) 8 Siwy was defeted before, but it really looks like he wanted to check if everything is ok xD

PL: Siwy odpadł już wcześniej, ale chyba naprawdę mu zależało aby sprawdzić czy wszystko gra xD 9 Yea well… It wasn’t lucky day for Skomo-roku. After complicated progress to top 4 he was eliminated by the eventual winner- Przemek Jańczak.

PL: Coż… Niebył to najlepszy dzień dla Skomo-roku. Po skomplikowanym awansie do top 4 zostałwyeliminowany przez ewentualnego zwycięsce- Przemka Jańczaka. 10 That was top 8 battle between Tery’s 200sx and Włodar bmw. In other words- number 4th ( Tery) of general classification against number 3- Włodar. This time 4th place was better than 3rd ^^

PL: Bitwa w top8 Tery vs. Włodar. Inaczej mówiąc- 4 miejsce w klasyfikacji generalnej (Tery i jego 200sx) przeciwko 3 miejscu – Włodarowi w bmw. Tym razem numer 4 pokonał 3 ^^ 11 Well as u can see, the oil was still at track so it take another few minutes to cover it. But finally all was finished and TOP4 battles were about to begin. But that will be later ^^ Thats it for now, take care ;)

PL: Jak możecie zauważyć, olej nadal był na torze, więc znów przerwa aby go zakryć. Kiedy wszystko już było cacy, walki TOP4 mogły się zacząć. Ale o tym później ^^ To tyle na razie, trzymajcie się ;)