Archive for roku

Dope Video -> Touge Djan?

Posted in Other with tags , , , , , , , , , , , , , on 25/08/2010 by Ray

B4 the usuall photos from Zegrze, I’ve found this AWESOME video of Djan takin 86 for a spin at togue. IT IS DOPE!

Advertisements

SDS & DS Final Poznan 27.9.2009- Part III: SDS

Posted in Links with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 31/10/2009 by Ray

1

Finally the last (?) post from Poznań! Huh, that sure take some time to finish this >.> Opening photo from TOP8 BRT vs. Tery ( if i remember correctly…). Funny fact- Tery has new car, so the white nissan we see here probably wont make it to next season. Oi oi wait… Brt car is for sale! So i wonder, what cars will we see? I know that Tery has rx7 fd3s heheee!!!

PL:No, wreszcie ostatni (?) post z Poznania! Huh, zabrało mi trochę czasu aby to skończyć >.> Na pierwszym zdjątku BRT vs Tery w TOP8 jeśli się nie mylę… Ciekawostka- Tery ma nowe autko, więc białego nissana raczej nie zobaczymy w przyszłym sezonie. Oi oi, chwila- auta BRT jest na sprzedarz! Tak sobie myśle, jakie autka zobaczę w roku 2010? Wiem że Tery ma rx7 fd3s mehehehe!!!

2

Look closely, maybe that were the last photos i take of this car in my life!

PL: Patrzcie uważnie, może to były ostatnie fotki jakie robiłem temu driftowozowi w życiu!

3

Przemek Jańczak was killing it all day! But well, the crowd wasn’t pleased with that much dirt on them haha!

PL: Przemek Jańczak wymiatał cały dzień! Cóż, widownia nie była tak zadowolona, bo piach leciał na nich haha!

4

Another nice photo of jdm car ^^ I am really looking forward to see what stickers its gonna have next season!

PL: Kolejne niezłe zdjątko jdmowego wozu ^^ Czekam z niecierpliwością jakie oklejenie zobaczę na tym aucie w kolejnym sezonie!

5

Another TOP8 battle- Trela vs. Włodar. In other words- number 2 vs. number 3. Close one, isnt it?

PL: Kolejna bitwa TOP8- Trela vs. Włodar. Innymi słowy- numer 2 vs. numer 3. Blisko, nie?

6

You know the saying- “Spin no win”?

PL: Znacie powiedzenie “Spin no win”?

7

Ok. Thats another close battle. Wait, wait, wait… Close?

PL: Kolejna zaciekła walka. Chwila, chwila, chwila… Zaciekła?

8

Now THAT is what i call “close”! How much is it? 5 cm ?

PL: Właśnie TO nazywam “blisko”! Ile to jest? 5 cm?

9

Here is the place, where DS competitors ends their runs. But 1st league have to go further!

PL: Tutaj miejsce, gdzie DS kończyło swoje biegi. 1 liga musiałą lecieć dalej!

10

I reaaaaally like this car. To bad it was probably the last time i saw it :(

PL: Seeeerio lubie to autko. Szkoda że to był prawdopodobnie ostatni raz kiedy je widziałem :(

11

That was the TOP4 battle. I dont know why, but i dont have any photos of final runs Oo Wtf?

PL: Walka TOP4. Nie wiem czemu, ale nie mam żadnych zdjęć z finałów Oo Wtf?

12

And thats it. Another season come to end. I was only at last 2 rounds but well… To sum up- tons of smoke, fun and drift! Heres top 3 drifters in Poland in 2009- 3rd place ( right side )- Włodar, 2nd place ( left side ) Trela and 1st place ( again xD ) Przemysław Jańczak! Congratulations to all of u guys and of course to Tery as well ( 4th place )! See u next season guys ;)

PL: To by było na tyle. Kolejny sezon dobiegł końca. Byłem tylko na 2 ostatnich rundach, ale cóż… Podsumowując- mnóstwo dymu, zabawy i driftu! Zdjęcie najlepszych drifterów w Polsce- 3 miejsce Włodar ( prawa strona ), 2 miejsce Trela ( lewa strona ) i 1 miejsce ( znów xD ) Przemek Jańczak! Wszystkim wam gratuluje! Niezapominam o Terym ( 4 miejsce) ;) Szkoda trochę że nie udało Ci się wejść na podium, bo za to cieszenie się należało! W każdym razie, do zobaczenia w następnym sezonie ;)

 

–  Ray

SDS & DS Final Poznan 27.9.2009- Part II: SDS

Posted in Links with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 24/10/2009 by Ray

1 So, finally i start SDS posts… It take 1 month for me to find time for it damn… Anyway… Well… Nevermind :P On the opening photo you can see Paweł Trela – winner from Koszalin. Now THATS his car ^^

PL: Wreszcie zdjęcia z SDS… Zabrało mi to miesiąc aby wreszcie znaleźć czas… W każdym razie… Cóż… Nieważne :P Na pierwszym zdjęciu możecie zobaczyć Pawła Trele- zwycięsce z Koszalina. I to jest JEGO autko ^^ 2 Oh oh. Isn’t it Skomo hachi? It sure is! Looking as smexy as always.

PL: Ooo. Czy to nie hachi Skomo? Dokładnie! Wygląda tak samo sexi jak zawsze. 3 Yea, well… U cant see much from this photo ( i was at the other side of track back then), but unfortunatelly there was a little crash. AE86 hit the wall pretty hard and bmw…

PL: No cóż… Nie możecie dużo zobaczyć z tego zdjęcia ( byłem wtedy w innej częsci toru), ale niestety była mała stłuczka. AE86 wjechało całkiem mocno w ścianę, a bmw… 4 … got its oil cooler tube cut and some look damage. Back then i was standing alone at the back, so everyone shout at me to stop the bmw >.<

PL: przerwało przewód chłodnicy oleju i zebrało troszke stylistycznych uszkodzeń. Wtedy właśnie byłem jako jedyny z tyłu toru, więc wszyscy krzyczeli żebym zatrzymał bmw >.< 5 And this is how it looked like, when we moved bwm out of track… Not nice, it have taken some time till firefighters cover it.

PL: A tak to wyglądało, kiedy wypchneliśmy bmw poza tor… Nienajlepiej, zabrało troszke czasu zanim strażacy to zakryli. 6 As soon as hachi came out of gravel, Skomo ride to us. I’ve got the chance to see ae right after the crash. To be honest, it looked pretty hard, but it have taken only cosmethic damage.

PL: Jak tylko hachi wygramoliła się z piasku, Skomo podjechał do nas. Miałem okazje zobaczyć obrażenia. Mówiąc szczerze, wyglądało to dosyć mocno, ale ae zebrała tylko kosmetyczne uszkodzenia. 7 Little conversation after it with judges etc. U can see beautiful sun ^^ Oh, thats still Skomo AE86.

PL: Drobna pogadanka z sędziami po tym itd. Możecie zobaczyć piękne słonko ^^ A, to hachi i jej kierownik ;) 8 Siwy was defeted before, but it really looks like he wanted to check if everything is ok xD

PL: Siwy odpadł już wcześniej, ale chyba naprawdę mu zależało aby sprawdzić czy wszystko gra xD 9 Yea well… It wasn’t lucky day for Skomo-roku. After complicated progress to top 4 he was eliminated by the eventual winner- Przemek Jańczak.

PL: Coż… Niebył to najlepszy dzień dla Skomo-roku. Po skomplikowanym awansie do top 4 zostałwyeliminowany przez ewentualnego zwycięsce- Przemka Jańczaka. 10 That was top 8 battle between Tery’s 200sx and Włodar bmw. In other words- number 4th ( Tery) of general classification against number 3- Włodar. This time 4th place was better than 3rd ^^

PL: Bitwa w top8 Tery vs. Włodar. Inaczej mówiąc- 4 miejsce w klasyfikacji generalnej (Tery i jego 200sx) przeciwko 3 miejscu – Włodarowi w bmw. Tym razem numer 4 pokonał 3 ^^ 11 Well as u can see, the oil was still at track so it take another few minutes to cover it. But finally all was finished and TOP4 battles were about to begin. But that will be later ^^ Thats it for now, take care ;)

PL: Jak możecie zauważyć, olej nadal był na torze, więc znów przerwa aby go zakryć. Kiedy wszystko już było cacy, walki TOP4 mogły się zacząć. Ale o tym później ^^ To tyle na razie, trzymajcie się ;)

SDS & DS Final Poznan 27.9.2009- Paddock

Posted in Links with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 13/10/2009 by Ray

1

Finally i managed to find some free time. B4 i will add sds photos ( which are not ready yet… ) u can taste some action going in paddock. Here were few cars with full audio tuned system. Not my option though.

PL: W końcu udało mi się zdobyć troszku wolnego czasu. Zanim dodam zdjęcia z sds ( które jeszcze nie są gotowe… ) możecie poczuć troszkę akcji dziającej się na parkingu. Było kilka autek z pełnym tuningiem systemu audio. W sumie nie moja działka.

2

Yea- thats what makes jdm nice ^^ Zenki s14 with no big wings or damn spoilers all over… Nice, clean, low – nothing more to say!

PL: Yea- to jest to co sprawia że jdm jest spoko ^^ Zenki s14 bez wielkich spoilerów gdzie tylko by się dało się upchnąć. Ładna, czysta, niska- nic więcej do dodania!

6

Ok now… Who knows what it says ?

PL: Dobra… Kto wie co to znaczy?

3

Quite a few of u guys download the rx7 wallpaper ( yea sorry, i messed it up a little … ), so i though it would be nice to post another photo of white fc ;)

PL: Kilku z was pobrało tapetkę z rx7 ( tak wiem, sora że ją troszke zniweczyłem…), więc pomyślałem że miło będzie dodać kolejne foto białej fc ;)

4

Now thats quite some fun messing with photo angle :P Expessialy when there is nice jdm car together with hot hostess ;)

PL: To serio jest fajne bawić się kątami zdjęć :P Szczególnie kiedy masz do tego ładne, jdm’owate autko razem z gorącą hostessą ;)

5

Interior of driftcar doesn’t have something u would see in day-drive car. No radio, no air condition, even door are raw :P

PL: Wnętrze driftowozu nie ma nic co możecie zobaczyć z autka do jazdy dziennej. Ni radia, ani klimy, nawet drzwi są surowe :P

7

Back on the track, during sds top16 presentation. Theres sth so right bout that soarer. Maybe i didnt see any other live, but i think that car has a potential :) Nice bodykit, cool rims, white paint and some jdm stickers. Yup, that will be right!

PL: Znów na torze, podczas prezentacji top16 sds. Jest coś zajebistego w tej soarerce. Może nie widziałem innych na żywo, ale jednak wydaje mi się że to autko ma potencjał ;) Niezły bodykit, odlotowe felgi, biały lakier i kilka jdmowych naklejek. Taaa, to powinno zdać egzamin!

8

Ow yea… I was talkin bout some nice jdm stickers, right?

PL: A no właśnie… Mówiłem coś o niezłych, jdmowych oklejeniach, ta?

9

Heh, to be honest, “keepsake” kouki s14 was the dirties car i saw that day :P

PL: Heh, szczerze mówiąc, kouki s14 “Keepsake” było najbrudniejszym autem jakie widziałem tamtego dnia :P

10

And sth special to end with – more hachi ;) I was amazed when i saw how wide it was ^^

PL: I coś specjalnego na koniec- więcej hachi ;) Byłem zdumiony kiedy zobaczyłem jaka jest szeroka ^^

Ok, i dont really have time now, so i dunno when i will post more photos >.> And i have tons of em from sds + bonus ^^ Use subscribe, so u dont miss a thing ;)

PL: Dobra, nie mam teraz za dużo czasu, więc nie wiem kiedy dodam więcej zdjęć >.> A mam ich tonę z sds + bonus ^^ Subskrybujcie, to nic nie przeoczycie ;)

See you next time ;)

Brake No More!- Hachi From SDS

Posted in Links with tags , , , , , , , , , on 13/09/2009 by Ray

51
Finally, i’ve got photos of the only hachi in SDS with new stickers! Thanks to guys from VTG ;)
As you can see in topic- no more brake :P We have new post today xD As I said before- thats the only hachiroku in SDS right now. Driver- Jakub “Skomo” Skomorucha was 1st in the qualification in Koszalin ( car then have another livery on it). Now i’ll try to say few words about this crazy build!

PL: Nareszcie mam zdjęcia jedynej w SDS hachi z nowym oklejeniem! Dzięki chłopakom z VTG ;)
Jak możecie zobaczyć w temacie- koniec przerwy :P Dziś nowy post xD Jak mówiłem wcześniej- to jedyna ae w SDS. Kierowca- Jakub “Skomo” skomorucha był 1 w kwalifikacjach w Koszalinie ( wtedy autko miało inne oklejenie). Teraz postaram się powiedzieć kilka słów na temat tego szalonego driftowozu!

52
U can sense JDM pulse from this car. The only thing i dont quite enjoy- rims. Personally- i dont like eye-fuckin colors. But thats only me. Other ppl says that rims rox at all >.>

PL: Można poczuć moc JDM bijącą od tego wozu. Jedyna rzecz której nie za bardzo lubię- felgi. Osobiście- oczojebne kolory nie dla mnie. Ale to moje zdanie. Inni mówią że fele są zajebiste >.>

53
The best thing i leave for the end xD Anyway- thats nice photo, where u can see almost whole front of the car. Guess what? Yup- thats Levin ;)

PL: Najlepsze zostawiam na koniec xD każdym razie- to niezłe zdjątko, na którym widać prawie cały przód. Zgadniecie o co mi chodzi? Tak- to levin ;)

54
Now thats the style of D1GP ^^ I just love that “rising sun” sticker. In my opinion- pure JDMness. What do u think about it?

PL: To jest zdecydowanie styl D1GP ^^ Po prostu kocham naklejke “rising sun”. Moim zdaniem- czysty JDM. Co sądzicie?

55
The car originaly was red in quite a good shape to be honest. But the massive attack of modification, made it white/black xD Best thing is that…

PL: Autko oryginalnie było czerwone w całkiem dobrym stanie. Niestety- zmasowany atak modyfikacji sprawił, że zrobiło się biało/czarne xD Najlepsze jest to…

56
…that there is no 4AGE! To be honest- 4AGE engine is awesome, but it doesn’t have enough power. Thats why u will find 4g63 (Mitsubishi Lancer Evolution VIII) engine under the hood! That is some seriosly crazy build! Other modifications: plastic body kit, custom roll cage, rear suspension from s13 with Tein arms, BMW gear box, 3″ Greedy Full Exhaust, HKS 650 injects, Walbro 255 pump, intake manifold Magnus, cone filter Pipercross, evo8 fan, Tanabe stabilizers, new indicators (temp oil/water; oil press, boost, rmp), buckets seats with belts and remap of course. Im not sure if this is all, but it have result with 320 bhp. Nice, isnt it?

PL: … nie ma 4AGE! Szczerze mówiąc- 4AGE jest świetną i kultową jednostką, ale nie ma wystarczająco dużo mocy. Dlatego pod maską znajdziecie silnik 4g63 (Mitsubishi Lancer Evolution VIII)! To naprawdę szalony build! Inne modyfikacje:kolektor ssący Magnus, filtr stożkowy Pipercross, orurowanie custom made/Samco, układ wydechowy 3″ Greedy, wtryski HKS 650, pompa zew Walbro 255, orurowanie custom chłodnica+wentylator evo8, skrzynia BMW, dyfer Nissan S13, gwint XYZ/Tein, stabilizatory Tanabe, drążki reakcyjne tein, cale zawieszenie tył od s13 z regulowanymi wahaczami Tein, zegary temp oleju/wody; oil press, boost, rmp, klatka made by Trela, fotele kubełkowe Bimarco Futura, pasy Sabelt, no i remap silnika + elektronika. Wynik- 320 kucyków. Nieźle prawda?

57
Here’s the prove. Might be difficult to see though, sorry… Anyway- thats my first car spotlight ;) What do u think? It was quite nice i think. Overall- CAR IS FRICKIN AWESOME! I saw it live, so believe me ^^ I wish Skomo all the best and huge thanks to VTG guys for photos ;) Take care!

PL:Tutaj macie dowód. Może być trudny do odczytania, sora… W każdym razie- to moja pierwsza recenzja autka ;) Co myślicie? Wydaje mi się że było nieźle. Podsumowanie- AUTO JEST ZAJEBISTE! Widziałem je na żywo- uwierzcie mi ^^ Życzę Skomo wszystkiego najlepszego no i wielkie podziękowanie dla chłopaków z VTG za zdjątka ;) Trzymajcie się!