Archive for ponań

SDS & DS Final Poznan 27.9.2009- Part III: SDS

Posted in Links with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 31/10/2009 by Ray

1

Finally the last (?) post from Poznań! Huh, that sure take some time to finish this >.> Opening photo from TOP8 BRT vs. Tery ( if i remember correctly…). Funny fact- Tery has new car, so the white nissan we see here probably wont make it to next season. Oi oi wait… Brt car is for sale! So i wonder, what cars will we see? I know that Tery has rx7 fd3s heheee!!!

PL:No, wreszcie ostatni (?) post z Poznania! Huh, zabrało mi trochę czasu aby to skończyć >.> Na pierwszym zdjątku BRT vs Tery w TOP8 jeśli się nie mylę… Ciekawostka- Tery ma nowe autko, więc białego nissana raczej nie zobaczymy w przyszłym sezonie. Oi oi, chwila- auta BRT jest na sprzedarz! Tak sobie myśle, jakie autka zobaczę w roku 2010? Wiem że Tery ma rx7 fd3s mehehehe!!!

2

Look closely, maybe that were the last photos i take of this car in my life!

PL: Patrzcie uważnie, może to były ostatnie fotki jakie robiłem temu driftowozowi w życiu!

3

Przemek Jańczak was killing it all day! But well, the crowd wasn’t pleased with that much dirt on them haha!

PL: Przemek Jańczak wymiatał cały dzień! Cóż, widownia nie była tak zadowolona, bo piach leciał na nich haha!

4

Another nice photo of jdm car ^^ I am really looking forward to see what stickers its gonna have next season!

PL: Kolejne niezłe zdjątko jdmowego wozu ^^ Czekam z niecierpliwością jakie oklejenie zobaczę na tym aucie w kolejnym sezonie!

5

Another TOP8 battle- Trela vs. Włodar. In other words- number 2 vs. number 3. Close one, isnt it?

PL: Kolejna bitwa TOP8- Trela vs. Włodar. Innymi słowy- numer 2 vs. numer 3. Blisko, nie?

6

You know the saying- “Spin no win”?

PL: Znacie powiedzenie “Spin no win”?

7

Ok. Thats another close battle. Wait, wait, wait… Close?

PL: Kolejna zaciekła walka. Chwila, chwila, chwila… Zaciekła?

8

Now THAT is what i call “close”! How much is it? 5 cm ?

PL: Właśnie TO nazywam “blisko”! Ile to jest? 5 cm?

9

Here is the place, where DS competitors ends their runs. But 1st league have to go further!

PL: Tutaj miejsce, gdzie DS kończyło swoje biegi. 1 liga musiałą lecieć dalej!

10

I reaaaaally like this car. To bad it was probably the last time i saw it :(

PL: Seeeerio lubie to autko. Szkoda że to był prawdopodobnie ostatni raz kiedy je widziałem :(

11

That was the TOP4 battle. I dont know why, but i dont have any photos of final runs Oo Wtf?

PL: Walka TOP4. Nie wiem czemu, ale nie mam żadnych zdjęć z finałów Oo Wtf?

12

And thats it. Another season come to end. I was only at last 2 rounds but well… To sum up- tons of smoke, fun and drift! Heres top 3 drifters in Poland in 2009- 3rd place ( right side )- Włodar, 2nd place ( left side ) Trela and 1st place ( again xD ) Przemysław Jańczak! Congratulations to all of u guys and of course to Tery as well ( 4th place )! See u next season guys ;)

PL: To by było na tyle. Kolejny sezon dobiegł końca. Byłem tylko na 2 ostatnich rundach, ale cóż… Podsumowując- mnóstwo dymu, zabawy i driftu! Zdjęcie najlepszych drifterów w Polsce- 3 miejsce Włodar ( prawa strona ), 2 miejsce Trela ( lewa strona ) i 1 miejsce ( znów xD ) Przemek Jańczak! Wszystkim wam gratuluje! Niezapominam o Terym ( 4 miejsce) ;) Szkoda trochę że nie udało Ci się wejść na podium, bo za to cieszenie się należało! W każdym razie, do zobaczenia w następnym sezonie ;)

 

–  Ray

Advertisements

SDS & DS Final Poznan 27.9.2009- Part II: SDS

Posted in Links with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 24/10/2009 by Ray

1 So, finally i start SDS posts… It take 1 month for me to find time for it damn… Anyway… Well… Nevermind :P On the opening photo you can see Paweł Trela – winner from Koszalin. Now THATS his car ^^

PL: Wreszcie zdjęcia z SDS… Zabrało mi to miesiąc aby wreszcie znaleźć czas… W każdym razie… Cóż… Nieważne :P Na pierwszym zdjęciu możecie zobaczyć Pawła Trele- zwycięsce z Koszalina. I to jest JEGO autko ^^ 2 Oh oh. Isn’t it Skomo hachi? It sure is! Looking as smexy as always.

PL: Ooo. Czy to nie hachi Skomo? Dokładnie! Wygląda tak samo sexi jak zawsze. 3 Yea, well… U cant see much from this photo ( i was at the other side of track back then), but unfortunatelly there was a little crash. AE86 hit the wall pretty hard and bmw…

PL: No cóż… Nie możecie dużo zobaczyć z tego zdjęcia ( byłem wtedy w innej częsci toru), ale niestety była mała stłuczka. AE86 wjechało całkiem mocno w ścianę, a bmw… 4 … got its oil cooler tube cut and some look damage. Back then i was standing alone at the back, so everyone shout at me to stop the bmw >.<

PL: przerwało przewód chłodnicy oleju i zebrało troszke stylistycznych uszkodzeń. Wtedy właśnie byłem jako jedyny z tyłu toru, więc wszyscy krzyczeli żebym zatrzymał bmw >.< 5 And this is how it looked like, when we moved bwm out of track… Not nice, it have taken some time till firefighters cover it.

PL: A tak to wyglądało, kiedy wypchneliśmy bmw poza tor… Nienajlepiej, zabrało troszke czasu zanim strażacy to zakryli. 6 As soon as hachi came out of gravel, Skomo ride to us. I’ve got the chance to see ae right after the crash. To be honest, it looked pretty hard, but it have taken only cosmethic damage.

PL: Jak tylko hachi wygramoliła się z piasku, Skomo podjechał do nas. Miałem okazje zobaczyć obrażenia. Mówiąc szczerze, wyglądało to dosyć mocno, ale ae zebrała tylko kosmetyczne uszkodzenia. 7 Little conversation after it with judges etc. U can see beautiful sun ^^ Oh, thats still Skomo AE86.

PL: Drobna pogadanka z sędziami po tym itd. Możecie zobaczyć piękne słonko ^^ A, to hachi i jej kierownik ;) 8 Siwy was defeted before, but it really looks like he wanted to check if everything is ok xD

PL: Siwy odpadł już wcześniej, ale chyba naprawdę mu zależało aby sprawdzić czy wszystko gra xD 9 Yea well… It wasn’t lucky day for Skomo-roku. After complicated progress to top 4 he was eliminated by the eventual winner- Przemek Jańczak.

PL: Coż… Niebył to najlepszy dzień dla Skomo-roku. Po skomplikowanym awansie do top 4 zostałwyeliminowany przez ewentualnego zwycięsce- Przemka Jańczaka. 10 That was top 8 battle between Tery’s 200sx and Włodar bmw. In other words- number 4th ( Tery) of general classification against number 3- Włodar. This time 4th place was better than 3rd ^^

PL: Bitwa w top8 Tery vs. Włodar. Inaczej mówiąc- 4 miejsce w klasyfikacji generalnej (Tery i jego 200sx) przeciwko 3 miejscu – Włodarowi w bmw. Tym razem numer 4 pokonał 3 ^^ 11 Well as u can see, the oil was still at track so it take another few minutes to cover it. But finally all was finished and TOP4 battles were about to begin. But that will be later ^^ Thats it for now, take care ;)

PL: Jak możecie zauważyć, olej nadal był na torze, więc znów przerwa aby go zakryć. Kiedy wszystko już było cacy, walki TOP4 mogły się zacząć. Ale o tym później ^^ To tyle na razie, trzymajcie się ;)

SDS & DS Final Poznan 27.9.2009- Paddock

Posted in Links with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 13/10/2009 by Ray

1

Finally i managed to find some free time. B4 i will add sds photos ( which are not ready yet… ) u can taste some action going in paddock. Here were few cars with full audio tuned system. Not my option though.

PL: W końcu udało mi się zdobyć troszku wolnego czasu. Zanim dodam zdjęcia z sds ( które jeszcze nie są gotowe… ) możecie poczuć troszkę akcji dziającej się na parkingu. Było kilka autek z pełnym tuningiem systemu audio. W sumie nie moja działka.

2

Yea- thats what makes jdm nice ^^ Zenki s14 with no big wings or damn spoilers all over… Nice, clean, low – nothing more to say!

PL: Yea- to jest to co sprawia że jdm jest spoko ^^ Zenki s14 bez wielkich spoilerów gdzie tylko by się dało się upchnąć. Ładna, czysta, niska- nic więcej do dodania!

6

Ok now… Who knows what it says ?

PL: Dobra… Kto wie co to znaczy?

3

Quite a few of u guys download the rx7 wallpaper ( yea sorry, i messed it up a little … ), so i though it would be nice to post another photo of white fc ;)

PL: Kilku z was pobrało tapetkę z rx7 ( tak wiem, sora że ją troszke zniweczyłem…), więc pomyślałem że miło będzie dodać kolejne foto białej fc ;)

4

Now thats quite some fun messing with photo angle :P Expessialy when there is nice jdm car together with hot hostess ;)

PL: To serio jest fajne bawić się kątami zdjęć :P Szczególnie kiedy masz do tego ładne, jdm’owate autko razem z gorącą hostessą ;)

5

Interior of driftcar doesn’t have something u would see in day-drive car. No radio, no air condition, even door are raw :P

PL: Wnętrze driftowozu nie ma nic co możecie zobaczyć z autka do jazdy dziennej. Ni radia, ani klimy, nawet drzwi są surowe :P

7

Back on the track, during sds top16 presentation. Theres sth so right bout that soarer. Maybe i didnt see any other live, but i think that car has a potential :) Nice bodykit, cool rims, white paint and some jdm stickers. Yup, that will be right!

PL: Znów na torze, podczas prezentacji top16 sds. Jest coś zajebistego w tej soarerce. Może nie widziałem innych na żywo, ale jednak wydaje mi się że to autko ma potencjał ;) Niezły bodykit, odlotowe felgi, biały lakier i kilka jdmowych naklejek. Taaa, to powinno zdać egzamin!

8

Ow yea… I was talkin bout some nice jdm stickers, right?

PL: A no właśnie… Mówiłem coś o niezłych, jdmowych oklejeniach, ta?

9

Heh, to be honest, “keepsake” kouki s14 was the dirties car i saw that day :P

PL: Heh, szczerze mówiąc, kouki s14 “Keepsake” było najbrudniejszym autem jakie widziałem tamtego dnia :P

10

And sth special to end with – more hachi ;) I was amazed when i saw how wide it was ^^

PL: I coś specjalnego na koniec- więcej hachi ;) Byłem zdumiony kiedy zobaczyłem jaka jest szeroka ^^

Ok, i dont really have time now, so i dunno when i will post more photos >.> And i have tons of em from sds + bonus ^^ Use subscribe, so u dont miss a thing ;)

PL: Dobra, nie mam teraz za dużo czasu, więc nie wiem kiedy dodam więcej zdjęć >.> A mam ich tonę z sds + bonus ^^ Subskrybujcie, to nic nie przeoczycie ;)

See you next time ;)

SDS & DS Final Poznan 27.9.2009- Part I: DS

Posted in Links with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 30/09/2009 by Ray

I was veeery busy lately. Thats the main reason, that u have to wait for so long. But it ends now, as i give u 1st part of Poznań trip ;) Enjoy.
PL: Ostatnio byłem strasznie zabiegany. To głowny powód, czemu tak długo musieliście czekać. Ale tego już koniec, ponieważ daję wam 1 część zdjęć z wyprawy na Poznań ;) Enjoy.

1

The day was quite hot from the very beginning. As i enter into the paddock around 9 a.m. I was amused or even charmed by the rain drops on cars. Together with sun, it looks even more awesome!
PL: Dzień był z deka ciepły od samego początku. Kiedy wszedłem na parking około 9 byłem zdumiony czy nawet zauroczony kroplami deszczu na autach. W połączeniu ze słońcem, wyglądało to zajebiście!

2

Brt car looks as awesome as always. Nothing more to say.
PL: Silvia BRT wyglądała tak samo świetnie jak zwykle. Nic dodać, nic ująć.

3

Not everyone start days as nice as i have. Davidof and his silvia s13,4 get quite a crash during warm-up with bmw driver. Both cars were damaged. As far as i know, bmw was almost wracked.
PL: Nie każdy zaczął dzień tak dobrze jak ja. Davidof i jego silvia s13.4 zaliczyła nie mały wypadek podczas rozgrzewki z kierowcą bmw. Oba autka były walnięte. Z tego co wiem, buda bmw idzie na złom.

3

I dont quite remember whose that car was, but this sticker owns it! It says ” Kiss me! ” xD
PL: Nie pamiętam na czyim aucie była ta naklejka, ale jest zdecydwanie zajebista !

3

DS TOP16

3

Im really not familiar with bmw drivers even in SDS but in DS my knowladge is horrible. This one looks quite nice i think. All bmw looks same for me …
PL: Nie jestem zaznajomiony z wszystkimi kierowcami bmw w SDS, ale w DS moja wiedza jest straszna. Ta jednak mi się spodobała. I tak wszystkie bmw wyglądają tak samo…

3

As u can see, s13.4 was quite a strong car. From what i remember, it was eliminated in TOP16 though.
PL: Jak możecie zobaczyć, s13.4 jest całkiem silnym autiem. Z tego co pamiętam, to jendak w TOP16 nie dała rady.

3

Rolo s14. My friend really like it. Especially the monster something at side. I dun like it >.>
PL: s14 Rolo. Mój kumpel bardzo ją polubił. Najbardziej to te potworne coś na boku. Mi się nie podoba >.>

3

Elvis in his r33 skyline. What was funny for me- he has the driving licence for like 2 weeks! And he end up i TOP8! A looong road in front of him, but i envy him soooo much >.>
PL: Elvis w swoim skylinie r33. Co najśmieszniejsze- ma prawko od 2 tygodni, a doszedł do TOP8! Dłuuga droga przed nim, ale i tak mu chooolernie zazdroszczę >.>

3

Sebamoto in s13. This driver really took my attention. It was his 1st start in that season and he was killing it! 2nd place in Poznan says it all, doesnt it?
PL: Sebamoto w s13. Ten kierowca serio zwrócił moją uwagę. To był jego pierwszy start w tym sezonie i absultnie wymiatał. 2 miejsce w Poznaniu mówi samo za siebie, nie?

3

Another nice bmw. Look at the hand and remember- Drifting is FUN!
PL: Kolejna ładna beemka. Spójrzcie na dłoń i pamiętajcie- drifting to ZABAWA!

3

Picture from TOP16 battle. You know saying- Spin no win?
PL: Zdjęcie z pary TOP16. Znacie powiedzenie- Spin no win? (jest spin, nie ma zwycięstwa).

3

Last photo today and bmw with a lot of smoke! Its only preview of what was going on. Stay tuned for more! And theres gonna be more, ow yeah ;)
PL: Ostatnia fotka dzisiaj i beemka z toną dymu! To tylko przedsmak tego co się działo. Bądzie czujni na resztę! I będzie duuuużo tej reszty, oł yea ;)

SDS Final Poznań 2009 27 September

Posted in Life, Links with tags , , , , , , , , , , , , , on 20/09/2009 by Ray

Only one week till final round of Super Drift Series as well as Drift Series ( polish 2nd league). Official announcement- I’ll be there xD Not alone, but with my friend with muuuch better camera. Only one week, just one week… What can i say- Theres gonna be a lot of photos ( much better than previous ones), tons of smoke and great fun!
I only dunno what is better- sun or rain xD ?

PL: Tylko jeden tydzień do finałowej rundy Super Drift Series jak i Drift Series ( 2 liga). Oficjalne ogłoszenie- Ja tam będę xD Nie sam, ale z kumplem z duuużo lepszym aparatem. Tylko jeden tydzień, jeden tydzień… Cóż mogę powiedzieć- spodziewajcie się od groma zdjęć ( dużo lepszych niż te ostatnio ), tony dymu no i świetnej zabawy!
Tylko jednego nie wiem, co jest lepsze- czy żeby padało czy żeby słonko świeciło xD?