Super Drift Series 2009 IV Round Koszalin – Part II

21

Finally II part of the SDS IV round. Sorry to keep u waiting ;) Thats the eventual TOP16 out there. Dunno why, there was only 14 cars at presentation… Anyway, noone then expected whats going to happen ^^

PL: Wreszcie II część zdjęć SDS IV rundy. Przepraszam że musieliście czekać ;) To jest ewentualna TOP16. Nie wiem czemu, na prezentacji było tylko 14 samochodów… W każdym razie, nikt wtedy nie spodziewał się tego co się stanie ^^

22

Oh yea, thats what i was talkin bout before… Lots of bumpers! First battle in TOP16 and both cars have none at front >.> U can see the first pair winner- Kornel Prus out there.

PL: Ta, to o czym mówiłem wcześniej… Mnóstwo zderzaków! Pierwsza walka w TOP16 i oba autka nic nie posiadają z przodu >.> Możecie też zobaczyć zwycięsce pierwszego pojedynku- Kornela Prusa.

23

Second run of this two almost end with a big crush, when Sosen in orange bmw loose its handbrake. White BMW of “Włodar” goes though with no sweat due to technical problem.

PL: Drugi run tej dwójki prawie skończył się wypadkiem, kiedy Sosen w pomarańczowym bmw stracił hamulec ręczny. Biała beemka Włodara przeszła dalej bez wylewania potu z racji problemu technicznego Sosena.

24

Hehehe, thats an innovation! Oil cooler placed on left headlight! Intercooler on the other car says it all ;)

PL: Mehehe, to dopiero innowacja! Chłodnica oleju umieszczona na lewej przedniej lampie! Intercooler na drugim autku mówi sam za siebie ;)

25

Ow yeah, that was nice. BMW which was leading end up outside the track for a while, throwing a lot of earth and mud at me… Few second later i was all covered in it. Damn -.-

PL: O tak, to było miłe. BMW które prowadziło, skończyło poza torem na chwile, rzucając we mnie ziemią i błotem… Kilka sekund później musiałem się otrzepywać. Szlag by to >.>

26

Another bumper. I have a photo of the exact moment when car looses it, but its almost all blurry >.>

PL: Kolejny zderzak. Mam fotkę na której jest moment kiedy autko go traci, ale jest mocno niewyraźne >.>

27

That was one of the best battle that day. S14 of aLLy vs S14 of BRT. New one vs veteran ^^ Close as hell, but it was BRT who procced to TOP8.

PL: To jedna z najlepszych moim zdaniem par tego dnia. S14 aLLego vs S14 BRT. Nowy vs weteran ^^ Strasznie zacięta, ale to jednak BRT przeszedł do TOP8.

28

Remember the big hole? Look at the rear bumper…

PL: Pamiętacie wielką dziure? Spójrzcie na tylni zderzak…

29

And THAT battle was… Well, the hotest one this day. It was the orange BMW of Siwy who won this time, but well, after the OMT and failure in 200sx. Firstly judges said that Siwy accelerate to early and it was 10-0 for Piotr Jankowski in his s13. Than they consult with both of the drivers and give a win to Siwy. Crowd was screaming all the time back then. “Siwy, Siwy, Siwy” and not so nice words to judges…

PL: I właśnie TA para była… Cóż, najgorętsza tego dnia. Tym razem pomarańczowe bmw z Siwym wygrało, ale po 2 OMT i awari w 200sx. Najpierw sędziowie powiedzieli że Siwy za szybko zaczął przyśpieszać i było 10-0 dla Piotra Jankowskiego w jego s13. Potem skonsultowali się z kierowcami i przyznali zwycięstwo Siwemu. Publiczność ciągle darła morde. “Siwy, Siwy, Siwy” no i coś w stylu sędzia kalosz…

30

I wonder how it will end if the oil indicator wouldn’t brake in s13…

PL: Ciekawi mnie jak by to się skończyło, gdyby w s13 nie poszedł wskaźnik oleju…

31

Another bumper… But wait… Its kinda small Oo

PL: Kolejny zderzak… Ale chwila… Jest z deka mały Oo

32

Oh, heres the rest ^^

PL: O, tutaj jest reszta ^^

33

That was the battle for TOP4 place. Close one to be honest, but s14 was stuck to bmw and won.

PL: Walka o miejsce w TOP4. Bardzo zacięta, ale s14 przyczepiła się do bmw i to ona wygrała.

34

Siwy vs Terej. This time there was no OMT ( siwy had omt in both TOP16 and TOP8 battles^^). Another close one, but end up with 5-5 and 6-4 for Tery.

PL: Siwy vs Terej. Tym razem bez OMT ( siwy jechał OMT w obydwu walkach w TOP16 i TOP8 ). Kolejny zacięty pojedynek, zakończony wynikami 5-5 i 6-4 dla Terego.

35

Now that what makes drift damn amazing! First run Terej spin and the end of almost last turn giving 10-0 to Trela. When everyone was sure about Trela at the 1st place in podium, at the exit of 2nd turn, it was s13 to spin! Just look at the crowd reaction xD It was big “Oooowwwww”, silence, and screams like “YEAH!!” and applouse :D Sorry for blurriness, but i was more busy with watching the battle xD

PL: I to jest właśnie to co sprawia że drift jest zajebisty! W pierwszym runie Terej wyspinował na wyjściu z patelni dając 10-0 dla Treli. Kiedy wszyscy byli pewni że to właśnie Trela będzie na najwyższym stopniu podium, na wyjściu z drugiego zakrętu to s13 się wyspinowała! Spójrzcie tylko na reakcje publiki xD Było wielkie “aaachhhh”, cisza, i wrzaski ” YEAH” wraz z aplauzem :D Sora za rozmazane zdjęcie, ale byłem bardziej zajęty oglądaniem przejazdu!

36

After 10-0 and 0-10 it was obvious that OMT is coming. First run end up with 5-5. That was funny! I heard someone behind me saying “Now they are gonna ride like that till noon” xD Unfortunately, they didn’t :P Second run was 6-4 for Trela with BORROWED s13 and he was the Winner! Sorry for no photos from 3rd place battle, but my camera broke for a second… It was Przemysław Jańczak in his white-purple bmw who get the 3rd place. Siwy was 4th ;) Summary- 2 worn out batteries from camera, 600+ photos, me getting nice tan ( xD) and grin on my face ;) Great event ^^ I still have few photos from paddock, which i will post in few days ;) Can’t wait to a final round in October! Still one month though >.>

PL: PO 10-0 i 0-10 było pewne że czas na OMT. Pierwszy run zakończył się wynikiem 5-5. To było śmieszne! Usłyszałem za sobą kogoś mówiącego “Teraz będą jeździć tak do jutra” xD Niestety, tak się nie stało :P W drugim biegu Trela wygrał 6-4 i to on zdobył 1 miejsce. Przepraszam za brak zdjęć z walki o 3 miejsce, ale akurat coś mi się z aparatem zrobiło… W każdym razie 3 miejsce poszło dla Przemka Jańczaka w biało-fioletowym bmw. Siwy był 4 ;) Podsumowanie- dwie wyczerpane baterie do aparatu, 600+ zdjęć, niezła opalenizna (XD) i banan na mordzie ;) Świetny event! Nadal mam kilka zdjęć z parkingu, które zamieszcze w ciągu kilku dni ;) Nie mogę się doczekać finału we wrześniu! Nadal jeden miesiąc niestety >.>

Quite big post isn’t it xD?

Ray

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: